பொருளாதாரம்

Covid 19 – Failure of the Union Government – ஒன்றிய அரசின் தோல்வி

அரசின் தோல்வியா? முன்னுரை உலகில் இதுவரை ஏற்படாத ஒரு பேரிடர் தான் இந்த கொரோனா என்றால் அது மிகை படுத்திய தகவல் அல்ல. அதுவே உண்மை. இதற்கு...

Read more

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை

எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்