சத்தியம் வந்தால்..!

சத்தியம் வந்தால்
அசத்தியம் அழிந்திடுமே
நாகரீகம் தோண்றினால்
அநாகரீகம் அழிந்திடுமே
இன்பம் வந்தால்
துன்பம் விலகிடுமே
துச்சம் தலையெடுத்தால்
அச்சம் தொலைந்திடுமே
பாசம் கொண்டால்
வேஷம் கலைந்திடுமே
சாத்தியம் கண்டால்
அசாத்தியம் ஓடிடுமே
துணிவு கொண்டால்
பணிவு நீங்கிடுமே
கனிவு இருந்தால்
பாறையும் கரைந்திடுமே
அன்புடன்
முத்துப்பேட்டை அலீம்
நான் முஹம்மது அலீம், சமூகத்தின் அவலங்களையும், பிரச்சினைகளையும் களையவேண்டுமென்ற நோக்கில் செயலாற்றக்கூடியவன். சமுதாய அமைப்பில் பொருப்புவகித்தாலும், ஒருபக்க சார்பில்லாத நிலையில் அல்லாஹ் சொல்லும் நடுநிலையை பேணக்கூடியவன். சமூகத்தின் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காகவும், சமூகத்தின் குரலாகவும் ஒலிப்பதே இத்தளத்தின் நோக்கமாக கொண்டு எழுதுகின்றேன். இன்றில்லாவிட்டாலும் என்றாவது ஒருநாள் என் சமூகம் முன்னேறும், வெற்றி பெறும். இன்ஷா அல்லாஹ்...

Leave a Reply

Your email address will not be published.