உலகை சிறையாய் கொள்வோம்

பணமில்லா வாழ்க்கை
நடை பிணம் தானே
குணமில்லா மனிதன்
வாழ்வது வீண் தானே
தினக் கூலிகள் எல்லாம்
தெருக் கோடியிலே
கோடிகள் எல்லாம்
கொடும் கேடிகளின் கைகளிலே
பண்புகள் இருக்குமிடம்
பணம் இருப்பதில்லை
பணம் இருக்குமிடம்
நல்ல மனம் இருப்பதில்லை
முழு நேர உழைப்புக்கு
ஒரு வேலை உணவு
ஒரு மணி நேர உழைப்புக்கு
ஓராண்டு உணவு
ஒருவேலை உணவு,
கிடைத்திடும் என்பது பலரின் கனவு
இது என்ன உலகமடா?
அற்ப சுகம் தேடி அலைகின்றது மனது
உலகை சிறையாய் கொண்டால்
மறுமையின் சுவனம் நமது
அன்புடன்
முத்துப்பேட்டை அலீம்
நான் முஹம்மது அலீம், சமூகத்தின் அவலங்களையும், பிரச்சினைகளையும் களையவேண்டுமென்ற நோக்கில் செயலாற்றக்கூடியவன். சமுதாய அமைப்பில் பொருப்புவகித்தாலும், ஒருபக்க சார்பில்லாத நிலையில் அல்லாஹ் சொல்லும் நடுநிலையை பேணக்கூடியவன். சமூகத்தின் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காகவும், சமூகத்தின் குரலாகவும் ஒலிப்பதே இத்தளத்தின் நோக்கமாக கொண்டு எழுதுகின்றேன். இன்றில்லாவிட்டாலும் என்றாவது ஒருநாள் என் சமூகம் முன்னேறும், வெற்றி பெறும். இன்ஷா அல்லாஹ்...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *